Không tin vào mắt mình khi xem pha đánh bi-a "thần thánh"

Đây có lẽ là pha đánh bi-a sẽ khiến nhiều "cao thủ" trong nghề phải nể phục.
Hài Hước 9/23/2019 4:32:59 PM

Theo Kiến Thức