Không biết phải làm gì thì tốt nhất nên nằm im hưởng thụ

"Anh có thể chiếm được thân thể tôi nhưng đừng hòng chiếm được trái tim tôi".
Hài Hước 12/14/2018 6:00:00 AM

Theo Helino