Hậu quả của thanh niên ưa nẹt pô ầm ĩ phá làng phá xóm

Bé trai bất ngờ gài số khiến xe chạy vọt, thanh niên ưa nẹt pô ngã bổ nhào về trước.
Hài Hước 1/10/2020 2:02:31 AM

Thanh Anh (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe