Hành động bá đạo của người phụ nữ khi tắc đường

Giữa lúc tắc đường trầm trọng, một người phụ nữ thản nhiên đứng giữa các dòng phương tiện và tập Thái cực quyền để giết thời gian.
Hài Hước 2/9/2020 1:58:15 PM

Thanh Anh (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm