Hải cẩu cười ngất khi chơi khăm huấn luyện viên

Làm huấn luận viên đang ngủ bị giật mình, hải cẩu cười khoái trá rồi bỏ chạy.
Hài Hước 1/18/2020 2:21:20 PM

Thanh Anh (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe