Giỡn nhây cắn đuôi bò mẹ, chú chó nhận ngay bài học nhớ đời

Chính vì cả gan chồm lên cắn vào đuôi bò mẹ nên chú chó đã phải nhận bài học nhớ đời.
Hài Hước 10/23/2020 12:42:00 PM

Quỳnh Dương (T.H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm