Đóng giả ma nơ canh để trêu khách và cái kết sợ tụt quần

Ắt hẳn khách hàng sẽ không bao giờ quên cửa hàng lắm chiêu này.
Hài Hước 7/20/2020 2:35:47 PM

Hà Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm