Dạy học trò cách tự vệ, sư phụ bị ăn đòn không trượt phát nào

Sư phụ phải ôm đầu khi không đỡ nổi những đòn của ba đồ đệ.
Hài Hước 8/4/2020 2:16:04 PM

Hà Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm