Đã là thanh niên thì đừng nghịch dại với xe đạp

Video dưới đây là minh chứng cho việc xe đạp là phương tiện đi lại chứ không để các thanh niên nghịch dại với xe đạp.
Hài Hước 10/9/2019 3:42:10 PM

Theo Kiến Thức