Cướp nhầm đối tượng, tên cướp chạy bán sống bán chết

Tên cướp phải bỏ chạy bán sống bán chết vì bị ông chủ cửa hàng đuổi ráo riết.
Hài Hước 9/21/2019 12:10:00 AM

Theo Kiến Thức