Cười "vỡ bụng" với những tình huống “nghịch dại hại bản thân“

Đoạn video tổng hợp lại những tình huống "nghịch dại hại bản thân" của một số người khiến họ phải nhận những cái kết "bẽ bàng".
Hài Hước 9/14/2019 5:00:00 AM

Theo Kiến Thức

Xem thêm