Cười vỡ bụng với những người lần đầu tiên đi thang cuốn

Những người lần đầu tiên tiếp xúc với thang cuốn đã gặp nhiều bỡ ngỡ, thậm chí còn phải đứng ngắm nhìn một hồi lâu mới dám đặt chân lên đi.
Hài Hước 9/24/2019 2:48:11 PM

Theo Kiến Thức