Cười đau ruột với những tai nạn hài hước do... nghịch "ngu"

Thích thể hiện, thích chơi trội, muốn thử sức mình... đôi khi chỉ mang lại cho khổ chủ những tai nạn hài hước, nhớ đời.
Hài Hước 11/2/2019 7:06:23 AM

Theo Kiến Thức

Xem thêm