Có những đứa bạn thế này quả là bất hạnh

Phải luôn cảnh giác cao độ với những đứa bạn "khốn nạn" luôn lởn vởn xung quanh mình.
Hài Hước 10/10/2019 6:56:40 AM

Theo Kiến Thức