Clip: Thánh FA cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng

FA không phải một cái tộ‌i. Nếu không ai yê‌u mình thì mình tự yê‌u mình thôi, thật đơn gi‌ản!
Hài Hước 11/20/2019 6:00:00 AM

Thanh Anh (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Nguồn: https://phunusuckhoe.vn/phu-nu-va-gia-dinh/clip-thanh-fa-co-to-ra-la-minh-on-nhung-sau-ben-trong-nuoc-mat-la-bien-rong-344502.html