Clip: Loạt sự cố hài hước ngượng chín mặt trong các bữa tiệc

Những sự cố hài hước trong các bữa tiệc khiến khổ chủ ngượng chín mặt còn người xem thì cười bể bụng.
Hài Hước 8/4/2019 2:29:30 PM

Theo VTC News