Clip: Kính vợ đắc thọ, sợ vợ sống lâu, đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử

Bí quyết giữ gia đình hạnh phúc: Kính vợ đắc thọ, sợ vợ sống lâu, đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử.
Hài Hước 05:00 05/08/2020

Hà Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm