Clip: Kính vợ đắc thọ, sợ vợ sống lâu, đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử

Bí quyết giữ gia đình hạnh phúc: Kính vợ đắc thọ, sợ vợ sống lâu, đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử.
Hài Hước 8/5/2020 5:00:00 AM

Hà Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm