Clip hài: Cái giá phải trả cho những kẻ tham lam

Cuộc đời có luật "nhân - quả", vì thế những kẻ "tham lam" sẽ phải trả giá cho lòng tham của mình.
Hài Hước 10/20/2019 6:00:00 AM

Theo Kiến Thức