Clip chứng minh không có phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết... trang điểm

Đoạn clip là minh chứng thuyết phục cho câu nói: “Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết... trang điểm”.
Hài Hước 8/4/2019 2:24:51 PM

Theo VTC News