Clip: Cho tiền ăn mày và cái kết ‘đắng'

Chàng thanh niên phải nhận kết cục “đắng lòng” vì đặt lòng tốt và niềm tin lầm chỗ.
Hài Hước 7/22/2019 6:00:00 AM

Theo VTC News