Hài Hước

Clip 2 thanh niên vắt vẻo bám dây thừng qua sông khiến dân mạng cười té ghế