Chú ngựa nổi tiếng thường xuyên giả chết để trốn việc

Chú ngựa thích 'diễn sâu' thường xuyên giả chết để trốn việc.
Hài Hước 1/31/2020 2:00:00 PM

Thanh Anh (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm