Chú mèo mập khôn nhất hệ mặt trời, chỉ thích xài đồ chùa của nhà hàng xóm, đến chủ cũng đành bất lực

Dù có bị chủ ôm về, chú mèo mập này vẫn nhất quyết sang nhà người khác hưởng ké máy lạnh.
Hài Hước 8/11/2020 5:15:00 AM

Kim Kim (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm