Chú cua nghiện thuốc lá, thản nhiên dùng càng đưa điếu thuốc vào miệng phì phèo khoái chí khiến ai cũng há hốc mồm

Chú cua nghiện thuốc lá, dùng càng đưa thuốc vào miệng, nhả khói chuyên nghiệp khiến ai cũng kinh ngạc.
Hài Hước 9/27/2020 4:05:58 PM

Quỳnh Dương (T.H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm