Chó chặn đường taxi ăn vạ, chuyện thật tưởng như đùa

Chú chó này lê hai chân sau, vờ như mình đã bị đâm và chặn đường chiếc taxi để ăn vạ.
Hài Hước 9/18/2019 2:58:25 PM

Theo Kiến Thức