Chết cười với những pha biểu diễn "tiếp đất bằng răng"

Trước những pha biểu diễn mắc lỗi, người chơi bị đau còn khán giả thì chẳng thể nhịn cười.
Hài Hước 7/30/2019 2:42:09 PM

Theo Kiến Thức