Bệnh nhân chơi khăm bác sĩ và cái kết

Nhân viên y tế đã không giữ được bình tĩnh khi bị bệnh nhân chơi khăm.
Hài Hước 6/3/2020 2:40:48 PM

Hà Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm