Bảo vệ siêu thị khinh thường gã ăn trộm và cái kết cười chảy nước mắt

Gã ăn trộm cho rằng bảo vệ đang khinh thường mình nên quyết định "chơi lớn" xem có ai trầm trồ.
Hài Hước 3/5/2020 2:05:09 PM

Thanh Anh (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm