Ăn xin thời đại 4.0 nhận tiền bằng cách quẹt thẻ

Những người qua đường có thể gửi tiền cho người ăn xin bằng thao tác quét mã QR.
Hài Hước 6/21/2020 2:00:00 PM

Hà Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm