Dù có Triệu Lệ Dĩnh, Vương Nhất Bác vẫn ‘thua thảm’ Tiêu Chiến

Dù có Triệu Lệ Dĩnh, Vương Nhất Bác vẫn ‘thua thảm’ Tiêu Chiến

Những con số biết nói đủ để chứng minh phim mới của Tiêu Chiến được mong đợi hơn ‘Hữu Phỉ’ của Vương Nhất Bác.

phanvantrai | Theo PhunuNews