Xúc động cảnh cá nhám voi cầu cứu ngư dân giúp thoát khỏi sợi dây

Bị mắc vào sợi dây, chú cá nhám voi to lớn đã cầu cứu ngư dân nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ. Sau khi thoát khỏi sợi dây, chú cá này đã vui vẻ bơi đi.
Đời Sống 12/11/2019 6:00:00 AM

Hạo Nhiên (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Nguồn: https://phunusuckhoe.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xuc-dong-canh-ca-nham-voi-cau-cuu-ngu-dan-giup-thoat-khoi-soi-day-346119.html

Xem thêm