Xuất hiện một cục to tròn biến đổi thành đủ hình thù kỳ lạ ở sâu dưới đáy biển, thợ lặn tiến đến gần mới thấy rõ là thứ này

Thợ lặn phát hiện một cục to tròn ở sâu dưới đáy biển, tiến đến gần thì ra là thứ này đang bơi thành đàn tạo thành nhiều hình thù khác nhau khiến nhiều người thích thú.
Đời Sống 9/21/2020 7:30:00 AM

Gia Nhĩ (T.H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm