Xin việc không được, người đàn ông vác trăn khổng lồ dài hơn 5m lên công ty dọa khiến nhà tuyển dụng sợ xanh mặt

Người đàn ông đã vác trăn khổng lồ dài hơn 5m lên công ty dọa nhà tuyển dụng chỉ vì không xin được việc.
Đời Sống 10/8/2020 10:44:57 AM

Quỳnh Dương (T.H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm