Vượt đèn đỏ sợ bị cảnh sát giao thông phạt, shipper leo lên cây cố thủ

Sợ bị cảnh sát giao thông phạt khi vượt đèn đỏ, shipper leo lên cây cố thủ.
Đời Sống 10/8/2020 4:26:27 PM

Quỳnh Dương (T.H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm