Vợ chồng hành sự khó khăn vì gường nhà trọ xập xệ: "Đừng nói chuyện nhịp hay không nhịp"

Vợ chồng hành sự khó khăn vì giường nhà trọ xập xệ: "Đừng nói chuyện nhịp hay không nhịp".
Đời Sống 3/29/2019 3:06:37 PM

Theo HELINO