Video: Người phụ nữ bị liệt vì chó từ tầng 2 bất ngờ rơi trúng đầu

Người phụ nữ bị liệt vì chó từ tầng 2 bất ngờ rơi trúng đầu.
Đời Sống 11/28/2018 6:00:00 AM

Theo Helino

Xem thêm