Vét cỏ dọn sạch ao cá sau mưa, người đàn ông mừng rỡ khi phát hiện cả gia tài phía dưới đám cỏ

Sau khi dọn sạch ao cá, người đàn ông này đi dọn cỏ thì phát hiện tiếng động lạ và nhanh tay bắt được cả một đàn cá.
Đời Sống 9/28/2020 6:45:00 AM

Thạch Thảo (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm