Vất vả phá cửa kính, tên trộm 'số nhọ' lấy phải toàn điện thoại mô hình

Vất vả phá cửa kính để đột nhập vào cửa hàng điện thoại, tên trộm không ngờ được rằng mình lại trộm phải 8 chiếc điện thoại mô hình.
Đời Sống 20:00 07/10/2021

Tini (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm