Va chạm giao thông, bé 3 tuổi văng khỏi xe buýt

Rất may một viên cảnh sát mặc thường phục khi đó đã có mặt kịp thời và cứu đứa bé.
Đời Sống 6/13/2020 2:25:17 PM

Hà Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm