Tưởng là chúa sơn lâm không ai dám ức hiếp, nào ngờ sư tử đực lại bị gần chục sư tử cái 'tạo phản' vây đánh tới tấp

Sư tử đực đáng thương bị đàn sư tử cái gần chục con tấn công dữ dội ngay giữa cánh đồng cỏ.
Đời Sống 9/29/2020 12:21:00 PM

Quỳnh Dương (T.H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm