Tưởng gặp được miếng mồi ngon, gà ra sức tấn công rắn nào ngờ bị con mồi vặn người siết chặt đến chết

Mặc chú gà to lớn, con rắn đen ngòm vẫn ra sức siết chặt đến khi kẻ địch bất động.
Đời Sống 10/8/2020 7:27:54 AM

Quỳnh Dương (T.H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm