Trụ trì chùa Ba Vàng: 'Ung thư là do oan hồn trong tiền kiếp báo oán'

Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì của chùa Ba Vàng, khẳng định theo giáo lý đạo Phật, tế bào ung thư là do những oan hồn trong tiền kiếp đột nhập vào cơ thể, gây ung thư.
Đời Sống 3/26/2019 2:03:06 PM

Theo Zing News