Trộm điện thoại nhanh như cắt, nạn nhân đứng hình vì chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra

Hai người đàn ông chứng kiến hoàn toàn bất ngờ trước hành động quá nhanh của tên trộm.
Đời Sống 1/7/2020 2:03:03 AM

Thanh Anh (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm