Tiểu đường chưa biến chứng có thể điều trị bằng... thể dục

Bệnh nhân tiểu đường tuýp 2 mới phát hiện, chưa có biến chứng có thể kiểm soát tốt đường máu nhờ hoạt động thể lực mà không cần dùng thuốc.
Đời Sống 12/16/2015 10:14:51 AM

vanai | Theo VTV

Xem thêm