Thợ lặn 'chạm trán' sứa khổng lồ và cái kết khó tin

Mặc dù nổi tiếng với những xúc tu dài ngoằng, sứa thùng di chuyển khá chậm chạp và vô hại với con người.
Đời Sống 9/7/2020 11:50:00 AM

Hà Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm