Thấy vịt sắp bị giết thịt, chú chó có hành động ngăn cản chủ sát sinh gây xúc động

Chú chó có hành động đưa cân ngăn cản và dùng miệng ngậm lấy con dao của chủ đang kề vào cổ chú vịt.
Đời Sống 12/15/2020 7:21:00 PM

Khánh Linh(TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm