Thấy tổ đại bàng 'khủng', người đàn ông leo lên cướp trứng nhưng gặp ngay chim mẹ và kết cục bất ngờ

Khi thấy sự nguy hiểm, chim đại bàng mẹ quyết dùng mọi cách để bảo vệ tổ. Nó dang cánh, kêu la để dọa kẻ thù.
Đời Sống 10/5/2020 8:56:00 AM

An An(TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm