Thấy tấm lưới rách vứt trên bãi biển, người đàn ông lại gần thì thấy thứ khó tin đang cựa quậy

Người dân giải cứu con rùa biển vỡ mai mắc trong tấm lưới rách.
Đời Sống 10/20/2020 2:02:03 AM

Thanh Hà (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm