Thấy rắn hổ mang chúa định cắn đàn con, gà mẹ lao vào 'quyết tử' và cái kết khó tin

Thấy con rắn hổ mang chúa khổng lồ bò vào sân nhà, gà mẹ đã không ngại lao ra ứng chiến để bảo vệ đàn con.
Đời Sống 10/21/2020 5:07:29 PM

Thanh Hà (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm