Thấy những lổ nhỏ bất thường trên nông trại, người chủ dùng chó và chồn truy tìm dấu vết thì có phát hiện lớn

Thì ra những lổ nhỏ trên nông trại này là do những con chuột đào hang tạo ra. Nhờ những cộng sự chó và chồn mà người chủ đã tìm và tiêu diệt được 30 con chuột.
Đời Sống 23:33 18/09/2021

Thu Cúc (T/H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm